Tìm hiểu giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam

Tìm hiểu giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam

Sự phát triển của tin học, công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng lớn đến giáo dục Việt Nam, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể về đổi mới giáo dục để có thể bắt kịp xu hướng giáo dục hiện nay.

Theo đánh giá của những chuyên gia giáo dục, đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục chính là cánh cửa  để Việt Nam tiếp nhận thành tựu văn minh của nhân loại.

Cũng theo những chuyên gia, để có thể đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, cần có nhận thức mới về phát triển giáo dục theo hướng bảo đảm chất lượng của phát triển giáo dục, tránh đẩy mạnh giáo dục theo phong trào. Phát triển giáo dục nhanh và bền là yêu cầu lâu dài có ý nghĩa sống còn đối với giáo dục Việt Nam.

Để giáo dục Việt Nam có thể phát triển ngang tầm với những giáo dục của các nước phát triển chỉ có thể phát triển nhanh và bền vững mới , không chạy theo “tốc độ thành tích”, không chạy theo số lượng, mở rộng quy mô đơn thuần. Đồng thời, cần đẩy mạnh chất lượng giáo dục để ngày càng một nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Dưới đây là những biện pháp đột phá để đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam:

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về giáo dục

Cần đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giáo dục. Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục, thực hiện quản lý theo pháp quyền dựa trên cơ sở một hệ thống pháp luật giáo dục đồng bộ và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương để phân cấp quản lý giáo dục. Đồng thời, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của những cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với những cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục và nâng cao vai trò của những tổ chức xã hội nghề nghiệp giáo dục như Hội Giáo chức, Hội Khuyến học, liên hiệp hội các trường ngoài công lập… trong phát triển giáo dục.

Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở

Thực hiện hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở và liên thông, chuẩn hóa, hiện đại hóa cũng như đa dạng hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội trong đó đặc biệt coi trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao ở tất cả các cấp trình độ.

Cần triển khai một hệ thống giáo dục đa dạng về phương thức học tập, đảm bảo sự liên thông trong và ngoài nước trên cơ sở chuẩn hóa với những yếu tố đảm bảo chất lượng đối với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Xây dựng, phát triển nhanh đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được đánh giá là nguồn vốn quý nhất, là động lực, nhân tố đảm bảo cho lợi thế giáo dục nước ta phát triển và cạnh tranh với những nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đây được coi là chìa khóa, là nhân tố trung tâm cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

Việc xây dựng, đào tạo cũng như bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài vì sự nghiệp giáo dục nước ta luôn phát triển đặt ra yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao về trình độ, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm .Ngành Giáo dục nước ta phải là nơi thu hút được những người giỏi nhất, để có thể là đòn bẩy để nâng con người Việt Nam lên vị trí hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

 

 

Rate this post

Gia Vũ