Thi tổ hợp THPT 2018: Thí sinh cần lưu ý điều gì?

Thi tổ hợp THPT 2018: Thí sinh cần lưu ý điều gì?

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ra thông báo một số lưu ý quan trọng đối với thí sinh khi làm bài thi tổ hợp. Theo đó,thí sinh thi một thành phần bài thi phải có mặt trước cửa phòng thi 10 phút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và không để dấu hiệu trên bài thi.

Thi tất cả những môn thi trong bài thi tổ hợp

Đây là lưu ý quan trọng thí sinh cần nắm khi thi tổ hợp. Trong bài thi, Bộ Giáo dục và đào tạo lưu ý , thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào để xét công nhận tốt nghiệp thì phải thi tất cả những môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó.

Theo đó, thí sinh làm bài những môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng của một phiếu trả lời trắc nghiệm.Khi hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời  trắc nghiệm.

Những môn thi thành phần của bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Sau khi nhận đề, thí sinh ghi mã đề thi này trên phiếu trả lời trắc nghiệm để theo dõi.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành bài thi thành phần, thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi. Trừ môn Sinh học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp và môn thi độc lập Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Với những  thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp ,bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH: cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, cán bộ coi thi thực thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, tiếp đó, cán bộ coi thi phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng Lịch thi.

Khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần thứ 2, cán bộ coi thi thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

Với những thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp thì phải có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi  kết thúc thời gian làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp phiếu trả lời trắc nghiệm xuống mặt bàn và có trách nhiệm bảo quản phiếu trả lời trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Thí sinh không được để dấu hiệu trên bài thi

Trong  thời gian thi bài thi tổ hợp, Bộ GD&ĐT yêu cầu cán bộ coi thi phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh sao chép những nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến bài thi, đề thi ra các giấy tờ, tài liệu và những vật dụng khác… ngoại trừ bài thi, giấy nháp (có chữ ký của cán bộ coi thi), và phải kịp thời thu giữ  những giấy tờ, tài liệu, vật dụng… này nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian nghỉ chờ và làm thủ tục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu phát sinh nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được cán bộ coi thi xem xét cho phép ra ngoài phòng thi.  Thí sinh phải nộp phiếu trả lời trắc  nghiệm cho cán bộ coi thi cũng như chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi.

 

 

Rate this post

Gia Vũ